Treriksröset

treriks

Vid den punkt där de tre länderna Sverige, Norge och Finland möts hittar du Treriksröset – tre rikes röse. Ett röse är egentligen en hög med stenar men här är det en betongklump som ligger utanför stranden i sjön Koltajaure sedan år 1926.

Ett röse som ursprungligen byggdes redan 1897 av ryssar och norrmän men då av sten. Det är världens nordligaste trelandspunkt och markerar riksgränsen mellan dessa tre länder. Här möts även två olika tidszoner – centraleuropeisk tid (Sverige och Norge) och östeuropeisk tid (Finland).

Vid ett besök här kan du räkna med vackra vidder, vattenfall och en och annan ren kan du se när du vandrar på fjället. För många är det här ett mål på sin ”bucketlist”.

En trelandspunkt

Det finns 48 trelandspunkter i Europa, en punkt där tre länders gränser möts. På en del av dessa punkter är alla tre länderna med i Schengensamarbetet, så som vid Treriksröset, vilket innebär att det oftast inte finns någon bevakning utan den som kommer dit kan fritt gå över gränsen.

Treriksröset är Sveriges enda trelandspunkt på fast mark. I närheten av platsen kan du hitta flera äldre stenrösen. På 1790-talet restes ett vanligt riksröse längs gränslinjen mellan Sverige och Norge, då gick gränsen mot Ryssland betydligt längre öster om Finland. När Finland överfördes till Ryssland år 1809 blev det här en punkt mellan tre länder. Då var det fortfarande ett stenröse. År 1926 gjöt man istället ett cementröse som alltså är det som representerar Treriksröset idag.

Två kungligheter har besökt platsen. Först Kung Carl XVI Gustaf som år 1993 invigde Nordkalottleden och Kronprinsessan Victoria som invigde en snöskoterled namngiven efter henne våren 2005.

Så här tar du dig dit

För att ta dig till Treriksröset kan du visserligen åka bil, men eftersom det inte finns några bilvägar dit i Sverige måste du i så fall ta dig över till Finland. Där går vägen sedan längs med vår svenska gräns. Vintertid kan du annars ta dig fram med skoter eller skidor även på den svenska sidan.

Andra alternativ finns också så som båt eller vandring. Mallabåten går från den finska staden Kilpisjärvi och tar ca 30 – 45 minuter men var observant på att den enbart går säsongsvis sommar och till viss del under hösten. Är hösten ett alternativ måste du höra av dig innan och boka in dig på en tur.

Båten går till Koltaluokta och därifrån har du sedan en vandring på 3 kilometer. För en barnfamilj kan det här bli en ansträngande sträcka då ni måste ta er tillbaka till båten också vilket gör en promenad på 6 kilometer sammanlagt. Räkna med att hela turen med båt, vandring och båtresa tillbaka tar 3 timmar. Säkrast är att ta samma båt tur och retur för om det inte finns passagerare ut från Kilpisjärvi kommer den inte och du riskerar att bli kvar längre än du tänkt dig.

Vandring till Treriksröset

Den som vill vara äventyrlig och bege sig ut på vandring har här en vandringsled som sträcker sig 11 kilometer med utgångspunkt från Kilpisjärvi. Mallaleden tar dig genom fjällbjörkskog, fjällhed och ett kuperat fjällandskap med små fina tjärnar. Vill du ha en närmare beskrivning av hela vandringleden kan du läsa en utförlig beskrivning hos utinaturen.fi.

Räkna med att stöta på små bäckar längs med vägen som vid högvatten kan vara svåra att ta sig över. Se därför till att du har rätt utrustning med dig och ombyte om det skulle behövas. Tänk också på att ha mat och annan utrustning som kan behövas för det finns inga friluftstjänster under vägen mer än någon eldplats, en ödestuga och en reserveringsstuga.