Gammelstads kyrkstad

240px-gammelstadI utkanten av Luleå ligger Gammelstads kyrkstad ett stort och välbesökt turistmål. Med sina mer än 400 kyrkstugor är Gammelstads kyrkstad sedan år 1996 med på Unescos lista över världsarv som en av Sveriges största och bäst bevarade kyrkstäder och ett av femton världsarv i Sverige. En plats med ett kulturminne som anses vara av enastående och med stor betydelse för mänskligheten.

Världsarvet Gammelstads kyrkstad

Redan i början av 1600-talet tog kyrkstaden sin form med en samling av små stugor intill den norrländska sockenkyrkan. Den gamla senmedeltida stenkyrkan från slutet av 1400-talet var den som blev samlingsplatsen för folket i bygden. Eftersom det rådde kyrkoplikt byggdes de små röda stugorna så att långväga besökare kunde övernatta. På så sätt fanns det inga ursäkter för att inte ta sig in till staden.

Gammelstad blev tidigt en handels- och marknadsplats vilket gjorde att hamnen blev en viktig del av staden. Bygden blev stark ekonomiskt då man kunde handla med både skinn och lax. Men i och med landhöjningen fick man snart problem då hamnen blivit för grund och staden fick flyttas år 1649 till den plats där den ligger idag. Den är det vi idag kallar för Luleå medan den gamla delen först kallades Luleå gamla stad vilket sedan blev Gammelstad.

Under 1900-talet utvidgades den gamla delen och fick både modernare bebyggelser i närheten av kyrkstaden och helt nya bostadsområden i anslutning till Gammelstadsfjärden. Även om den här delen i princip vuxit ihop med den nya delen så räknas den fortfarande som en egen tätort.

Långväga sockenbor besökte staden

Under den tiden då folket besökte kyrkan var det ständig rörelse i staden. Även vid ting, sockenstämmor och marknader fanns det en anledning att sova kvar. Staden blev en träffpunkt och det berättas om ungdomar som träffats under något sådant tillfälle och sedan gift sig i sin kyrkstuga. På den tiden var det sällsynt att vanligt folk gifte sig i kyrkan.

De flesta stugorna har mycket lågt i tak och inte mer än ett eller två rum. Någon stuga har två våningar men de flesta är av den lägre modellen. Det som stugorna har gemensamt är den röda färgen men i övrigt är ingen den andra lik. Dessa stugor är väl bevarade och traditionen att tillfälligt övernatta finns kvar. Stugorna är privatägda idag och fortfarande träffas kyrkstugeägarna vid tillfällen under året när det är något speciellt evenemang, i staden eller i kyrkan. Resten av tiden står stugorna obebodda.

Gammelstaden idag

Även om kyrkan inte drar besökare så som den gjorde förr i tiden så drar Gammelstaden fortfarande till sig besökare. Inte bara turister utan även ortsbor. Det kan vara för att göra ett besök i den vackra och väl bevarade kyrkan eller bara för att promenera genom den smala gatan som kantas av de röda små stugorna.

Den som vill stanna till för en fika eller lunch kan göra ett besök i kaféet. Det går även bra att besöka visningsstugan där du kan se hur man levde förr eller besöka friluftsmuseet Hägnan och ta del av det norrbottniska kulturarvet.

En av de mer populära aktiviteterna är bokade lyktvandringar med guidad visning då du med lykta i handen får följa med på en vandring genom den gamla kyrkstaden. Eller varför inte stöpa ljus i Peri-hanshagården där din guide iklädd tidstypiska kläder visar dig hur det går till. Det pågår ständiga evenemang i området så som julmarknad vintertid eller spelmansstämma på sommaren.

Visitor Centre finns mycket information för den som vill göra ett besök i Gammelstaden. Där finns utställning, möjlighet att boka guidade visningar och även en presentbutik med lokalproducerade produkter.