Leader Lappland

Leader Lappland

Välkommen till LeaderLappland – En sida som leder dig till Lappland och guidar dig till vad du har att vänta när du kommer hit. Det gäller allt från hotell och sevärdheter till naturupplevelser och shopping. Med en fjärdedel av hela Sveriges area bjuder Lappland på härliga kontraster och en stor varians.

Välkommen att uppleva Lappland, ”Europas sista vildmark”

Geografi

Lappland är Sveriges största landskap som i väster gränsar till Norge, i nordost till Finland och till öster landskapet Norrbotten. Söder om Lappland ligger landskapen Västerbotten, Ångermanland samt Jämtland. Ytan motsvarar ca 25% av hela Sveriges landareal.

Den största delen av Lappland är så kallat höglandsområde som i väster främst består av fjällmassiv. Ungefär 47% av landarealen är belägen på en höjd minst 500 meter över havsytan. Den allra högsta punkten är toppen på berget Kebnekaise – som också är Sveriges högsta berg. Detta med 2111 meter över havet. I landskapet finns samtliga berg i Sverige som är högre än 2000 meter (12st).

Tack vare fjällmassiven är det även i de västra delarna som man hittar den typiska fjällfloran. Det betyder korta träd med fokus på björk. Ju högre upp över havsnivån man kommer desto mindre träd och mer låga buskar och liknande växtlighet. I öster är det stora barrskogar.

I de nordligaste delarna av Lappland är det polarklimat. Det betyder att medeltemperaturen samtliga månader under året inte överstiger 10 grader. Men tack vare att Lappland är så långsträckt skiljer sig klimatet relativt stort över de olika delarna.

De kommuner som finns i Lappland är Lycksele, Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare samt Kiruna.

Namnet

I ett brev från 1340, skrivet av Magnus Eriksson, förekommer namnet Laepmark vilket är det första skriftliga beviset för att området i norra Sverige benämndes som detta. Det var däremot inte exakt samma område som idag är Lappland. Begreppet användes snarare för det område där samerna befann sig vilket skiljde området mot mer bebyggt område.

Lappmarker

Mellan 1300-talet och mitten av 1500-talet var det landets birkarlar som i stort sett hade monopol att handla med samerna. Det var även då som man valde att dela in Lappland i olika distrikt/lappmarker.

  • Kemi Lappmark – Har sedan 1809 legat inom Finlands gränser
  • Torne Lappmark – Ett stort område i de nordligaste delarna av Sverige. På 1500-talet sträckte det sig upp till Atlantkusten.
  • Lule Lappmark – Har i utbredning varit i stort sett lika över alla år. Ligger söder om Torne lappmark och norr om Pite lappmark.
  • Pite Lappmark – Fram till år 1607 innefattade denna lappmark hela nuvarande Sorsele kommun samt fjällen ner till Jämtland.
  • Umeå Lappmark – Var ända fram till 1607 ett begränsat område kring Lycksele och Stensele. Började kallas för Lycksele lappmark år 1673.
  • Åsele Lappmark – Var länge (fram till 1648) skogsområden vid Kultsjön. Blev sedan en större area kring detta område.

Turism

Antalet turister som årligen söker sig Lappland ökar år från år. Till viss del handlar det om inhemsk turism men en stor andel är utländska turister som vill uppleva det unika med det lappländska klimatet och naturen. Vissa söker sig hit för att vandra i fjällen eller fiska i de orörda lappländska sjöarna. Ett naturfenomen som är speciellt mäktigt är norrskenet.

Här finns även ett av Sveriges mest kända hotell – Ishotellet i Jukkasjärvi. Ett hotell som byggs upp när vintern kommer och som till sommaren sakta men säkert smälter bort. Möjligen är det även det hotell i Sverige som är fullbelagt längst tid i förväg. De som önskar bo en natt behöver nämligen ofta boka plats flera månader innan.

Inom turismen finns även skotersafari, skidexpeditioner, fiske, slädhund och ett av de femton världsarv (utnämnt av Unesco) som finns i Sverige – Gammelstads kyrkstad.

Det är inte konstigt att landskapet kallas för ”Europas sista vildmark”. En vildmark som genom den ökade turismen behöver bevaras eftersom det är grunden för varför turisterna kommer hit.

Landsbygdsutveckling

Överlag finns en stark urbanisering i Sverige vilket gör att många kommuner får kämpa hårt för att bibehålla en levande landsbygd. Detta återspeglar sig även i Lappland vilket resulterat i ett Landsbygdsprogram. Program och projekt för att skapa lönsamma och växande företag i området, att få aktiva bönder och en attraktiv landsbygd. Det är grunden för att människor vill bo där -men även grunden för att fler ska vilja flytta dit. Det är också det mål som regeringen satt upp gällande Landsbygdsprogrammet som löper mellan 2014 och 2020.

Genom en satsning på ca 36 miljarder under dessa år är förhoppningen att en utveckling sker av landsbygden utifrån projektets mål. Satsningen finansieras både av EU och Sverige.